Nebite isleg kemeler

Nebite isleg kemeler
Makalalar
14.05.2023, 18:06
225
0
Nebite isleg kemeler

Dünýäde täze elktroulaglaryň öndürilmegi, synaglary günsaýyn artyp, tehniki ösişiň derwaýys meselesine öwrülip barýar. Bu bir tarapdan ekologiýa, howanyň arassalygyna ýardam etse, bir tarapdanam nebit önümine bolan islegi azaldar. Sebäbi munuň şeýle boljakdygyny şu günki günde elektroulaglara bolan islegiň artmagy we onuň söwdasynyň rowaçlanmagy görkezýär. Hut şu ýylyň birinji çärýeginde elktroulaglaryň söwdasynyň dünýä ýüzünde 25 göterim artandygy habar berilýär. Bu eýýäm şol sanawyň 2,3 milliondan gowrakdygyny aňladýar. Bilermenleriň pikirine görä, geçen ýylky görkezijileriň 2021-nji ýyla garanyňda 55 göterim ýokary bolmagy, eýýäm, 2030-njy ýyla çenli ösen ýurtlarda satylýan ulaglaryň 60 göteriminiň elektroulaglar boljakdygyny aýdýarlar.

Metbugat we internet materiallary esasynda taýýarlan:

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby Kerwen Begenjow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2279
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1648
0